Sælger du hundefoder online? Sådan udarbejder du nemmest dine handelsbetingelser


Online salg på webshop skal være i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens regler for salg, hvor en webshop, inden et køb, skal stille en række oplysninger og muligheder til rådighed for kunderne.

Her er, hvad du som webshopejer skal tage højde for, når du udformer dine handelsbetingelser:

Hvad er handelsbetingelser?

Når en virksomhed sælger produkter eller tjenesteydelser, skal der være en helt tydelige beskrivelse af de betingelser eller vilkår, der gælder ved handlen. Hvis du har en webshop, skal du være opmærksom på, at din virksomheds handelsbetingelser skal ligge frit tilgængeligt for kunden på hjemmesiden.

Handelsbetingelserne kan laves på flere forskellige måder, men skal tilpasses den enkelte virksomhed. Der findes dog en række forhold, der skal beskrives, og som er hensigtsmæssige at inkludere i handelsbetingelserne.

Handelsbetingelserne skal indeholde:

  • Virksomhedsoplysninger

Her beskrives virksomhedens generelle oplysninger såsom firmanavn, adresse og CVR. nr.

  • Priser og betaling

Her beskrives priser, gebyrer, moms og andre udgifter. Her beskrives desuden, i hvilken valuta priserne er opgjort samt betalingsformer og eventuelle kreditter.

  • Levering

Her beskrives, hvordan varen eller ydelsen leveres, samt hvor lang leveringstid kunden kan forvente.

  • Ansvar

Her beskrives virksomhedens ansvar i forbindelse med handlen. Virksomhedens ansvar afhænger af, hvilke varer eller ydelser virksomheden sælger, og om virksomheden forhandler til forbrugere eller erhvervsdrivende.

  • Returnering af varer

Her beskrives kundens returret. Herunder hvordan og i hvor lang tid kunden kan returnere varen samt varens stand ved returnering.

  • Databehandling

Her beskrives virksomhedens brug af kundedata i forbindelse med et salg. Vær opmærksom på, at der ved hvert salg på webshop indsamles kundedata.

  • Klagemuligheder

Her beskrives kundens mulighed for at indgive en klage over virksomheden, varen eller ydelsen. Virksomheden skal oplyse, hvor og hvordan klagen kan indgives.

  • Kontakt

Her beskrives, hvordan kunder eller brugere kan kontakte virksomheden, hvis de har spørgsmål, klager eller kommentarer.

  • Ændringer

Her beskrives, hvornår og hvordan virksomheden kan ændre sine handelsbetingelser.

  1. Lovgivning

Her beskrives, hvilke love der er gældende for handlen. Er der tale om en dansk virksomhed, indgår handlen under dansk lovgivning. Her skal desuden beskrives, hvor en kunde kan indbringe en eventuel sag vedrørende uoverensstemmelser (sagsanlæg).

Kom i gang med dine handelsbetingelser

Find handelbetingelser skabelon her

Udarbejd din virksomheds handelsbetingelser ved at følge ovenstående link, hvor du nemt og hurtigt kan indtaste din virksomheds oplysninger og kopiere teksten til din webshop.

Vær særligt opmærksom på, at handelsbetingelserne skal tilpasses netop din virksomhed, hvorfor du eventuelt skal lave tilretninger og tilføjelser til skabelonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *